ראשת החוג: ד"ר ערין סלאמה-קודסי
ראשת ועדת תואר ראשון: ד"ר יהודית דרור

תנאי הקבלה

  • עמידה בכל תנאי הקבלה הכלליים של האוניברסיטה ובחתך הפסיכומטרי שיידרש וייקבע על-ידי החוג, כפי שיקבע בסמוך למועד תחילת ההרשמה, פרטים נוספים במידע למועמד.
  • עמידה בבחינת כניסה בערבית, הכוללת ניתוח ובניית צורות דקדוקיות, ניקוד מלא והבנת הנקרא. פרטים על בחינת הכניסה במידע למועמד.
  • מועדי בחינות הכניסה מפורטים במידע למועמד.
  • לא תישלחנה הזמנות לבחינות הכניסה, ההרשמה תתבצע באתר האינטרנט של מחלקת ההרשמה רישום לבחינות כניסה חוגיות.
  • תוצאת בחינת הכניסה תקפה למשך שנה.

מבנה הלימודים

 במסלול הדו-חוגי יצבור התלמיד 60 נקודות במשך שנות לימודיו. השנה הראשונה מוקדשת לשיפור המיומנויות בשפה.

 בשנים ב' ו- ג' נלמדים, לצד קורסי חובה בתחומי הספרות הקלאסית, המודרנית, האסלאם והלשון, גם קורסי בחירה בהיקף 12 נקודות זכות מתוכנית אשכולות העשרה ("דרך הרוח"/"יזמות וחדשנות"/"מדעי הנתונים").

 משך הלימודים 6 סימסטרים.