רישום ביבליוגרפי ורישום סימוכין- חוברת הדרכה:

הרישום הביבליוגרפי ורישום סימוכין בעבודות מחקר. הלומדה בנויה משלושה תרגילים המיועדים לסייע לסטודנטים לתרגל את שיטת הרישום הביבליוגרפי ורישום הסימוכין הנהוגה בחוג לשפה וספרות ערבית. שיטה זו הוצגה בחוברת הנקראת "רישום ביבליוגרפי ורישום סימוכין" אשר הוכנה ע"י ד"ר עופר לבנה-כפרי וד"ר עלי חוסיין.