top

מידע למועמד תש"פ

הרשמה לסמסטר א' תשע"ט, לפרטים נוספים:

אתר ההרשמה של האוניברסיטה

ב- 20.01.2019 תפתח ההרשמה לשנה"ל תש"פ


מדריך לנרשמים - שנה"ל תש"פ:

תואר ראשון - תש"פ

תואר שני - תש"פ

תואר שלישי - תש"פ


מידע למועמד - שנה"ל תש"פ:

ההרשמה לסמסטר א'-תשע"ט החל מה- 20.01.2019, ניתן לבצע הרשמה דרך אתר ההרשמהבחינות כניסה יתקיימו בתאריכים המפורסמים באתר הרשמה. הרשמה לבחינות כניסה מתבצעת דרך אתר ההרשמה - בחינות כניסה חוגיות.


בחינת כניסה:
החל משנה"ל תשע"ט בבחינת הכניסה החוגית - מתקיימת במתכונת של מבחן אמריקאי.

  • על מנת להתקבל ללימודי התואר הראשון והשני בחוג לשפה וספרות ערבית יש לעמוד בבחינת כניסה בערבית. אשר כוללת את החלקים הבאים: א. הבנת הנקרא (קריאת קטע ושאלות עליו) ב. תחביר (ניקוד פנימי וסופי تشكيل تام וזיהוי תופעות תחביריות) ג. פועל (בנייה וניתוח פעלים). החומר המפורט מופיע בקובץ "הוראות וחומר לבחינה". מועמדים למ"א מסלול מורים או מסלול רגיל עם תזה או ללא תזה מחוייבים לעשות את ההבחינה באנגלית. יש להצטייד במילון ערבי-אנגלי או אנגלי עברי. חל איסור על שימוש במילון אלקטרוני
  • הבחינה הינה בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים באוניברסיטה.
  • תוצאת בחינת הכניסה תקפה לשנה בלבד.
  • לא תישלח הזמנה לבחינה, יש להרשם דרך אתר האוניברסיטה - הרשמה וקבלה - רישום לבחינות כניסה חוגיות.
  • בחינות כניסה לשנה"ל תש"פ יתקיימו במועדים הבאים:
15.02.2019 - יום שישי בשעה 9:00
12.04.2019 - יום שישי בשעה 9:00 - חדרים 6003 (מ"א) ו- 6012 (ב"א).
28.06.2019 - יום שישי בשעה 9:00  - חדרים 467 (מ"א) ו- 466 (ב"א) בבניין חינוך
05.09.2019 - יום חמישי בשעה 13:00
*ניתן לגשת לכל אחד מהמועדים במידת הצורך.


תואר ראשון ותואר שני 

הוראות וחומר תואר ראשון BA

הוראות וחומר תואר שני MA - הבחינה כוללת חלק בערבית וחלק בהבנת הנקרא באנגלית

 

דוגמאות לבחינות החל משנה"ל תשע"ט - בחינה במתכונת מבחן אמריקאי
דוגמא חלק כללי לכל הנבחנים
מועד 15.4.2018
מועד 23.2.2018

דוגמא לחלק הנוסף למועמדים לתואר שני
דוגמאות בי"ס ערביים

דוגמא 18דוגמא 17דוגמא 16דוגמא 15,דוגמא 14דוגמא 13דוגמא 12דוגמא 11,דוגמא 10דוגמא 9, דוגמא 8דוגמא 7דוגמא 6דוגמא 5דוגמא 4דוגמא 3דוגמא 2דוגמא 1

דוגמאות בי"ס עבריים

דוגמא 7דוגמא 6דוגמא 5דוגמא 4דוגמא 3דוגמא 2דוגמא 1

דוגמאות לחלק בהבנת הנקרא באנגלית (לתואר שני)

דוגמא 10דוגמא9דוגמא 8דוגמא 7דוגמא6דוגמא5דוגמא4דוגמא3דוגמא2דוגמא1

מבזקים


סדנא בכתיבה מדעית

לתלמידי החוג שלום רב,
החוג יקיים "סדנת כתיבה מדעית", שכוללת שני מפגשים בתאריכים:
1. יום ד', 27.11.2019, בין 12:15 – 13:45 (חדר 166 בספריה).
2. יום ד', 4.12.2019, בין 12:15- 13:45 (חדר 166 בספריה).
הסדנא תועבר על ידי ד"ר ערין סלאמה קודסי.

רישום לסדנא במייל למזכירות החוג - npearlm1@univ.haifa.ac.il

תכנית הסדנא


החוג לשפה וספרות ערבית שמח לבשר כי חברינו היקרים, פרופ' אבראהים טאהא ופרופ' ורדית ריספלר-חיים, זכו כמרצים מצטיינים לשנה"ל תשע"ט בשני הסמסטרים א' ו-ב'.
זאת לא הפעם הראשונה שפרופ' טאהא ופרופ' ריספלר-חיים מקבלים פרס זה, אלא ההישג הנוכחי מצטרף לשורה של זכיות כמרצים מצטיינים חוגיים וברמה האוניברסיטאית כולה.
אנו מבקשים לאחל לשניהם הצלחות רבות נוספות וכה לחי!
זה כבוד גדול לחוגנו.
בברכה
פרופ' אהרון גבע קלינברגר, ראש החוג


אנו מברכים את פרופ' אהרון גבע-קליינברגר, ועמיתו הגרמני Peter Behnstedt, על הוצאת ספרם החדש "אטלס של הדיאלקטים הערביים בגליל (ישראל)" Atlas of the Arabic Dialects of Galilee (Israel).
מזל טוב לאהרון ולפיטר.

כריכת הספר