faculty

החוג לשפה וספרות ערבית

אוניברסיטת חיפה

top heb

הרשמה לסמסטר א' תשפ"ב תפתח ב- 17.01.2021.
ניתן לבצע הרשמה דרך אתר האוניברסיטה בהרשמה אונליין
בחינות כניסה יתקיימו בתאריכים המפורסמים באתר הרשמה. הרשמה לבחינות כניסה מתבצעת דרך אתר ההרשמה - בחינות כניסה חוגיות.


מדריך לנרשמים - שנה"ל תשפ"ב:

תואר ראשון - תשפ"ב
תואר שני - תשפ"ב
תואר שלישי - תשפ"ב


 flyer ar 2021