Talmon6

רפי טלמון נולד בחיפה ב-09 ינואר 1948. בשנת 1973 סיים תואר ראשון בערבית והסטוריה כללית באוניברסיטת חיפה. את לימודיו המשיך באוניברסיטה העברית, שם קיבל בשנת 1976 תואר שני בחוג לשפה וספרות ערבית. את עבודת הדוקטורט כתב באוניברסיטת תל אביב, בחוג לבלשנות שמית, בנושא "בעיות בתחביר תורת-המשפט ב‘אל-כתאב‘ לסיבויה". בשנת 1980 קיבל רפי את תואר הדוקטורט בטרם מלאו לו 33 שנים. רפי טלמון הצטרף לסגל האקדמי באוניברסיטת חיפה וטיפס במעלה הדרגות עד לדרגת פרופסור מן המניין בסוף שנת 2003.
 בשנים 1984-1985 כיהן רפי טלמון כראש המחלקה לערבית במחלקה ההומניסטית של סמינר אורנים. בשנים 1988-1990 היה המנהל האקדמי של תכנית לימודי הערבית בגבעת חביבה. בין השנים 1997-2000 כיהן רפי כראש החוג לשפה וספרות ערבית באוניברסיטת חיפה. מלבד עיסוקו במחקר ובהוראה באוניברסיטת חיפה, כיהן רפי בתפקידים שונים במנהל האקדמי, והיה חבר בוועדות רבות ובעלות חשיבות רבה. כמו כן היה רפי מחלוצי תחום הלמידה המתוקשבת באוניברסיטת חיפה.
לאורך שנות פעילותו, נטל רפי טלמון חלק ביותר מ-40 כינוסים מדעיים והרצאות בארץ ובעולם. רפי כתב עשרות מאמרים וביניהם ספרים מובילים בעולם בתחום הדקדוק הערבי.
בעשור האחרון לחייו הקדיש רפי את מיטב זמנו ומרצו לתחום הדיאלקטים הערביים בארץ ועמד בראש פרוייקטים רבי יוקרה בתחום בעולם. בספטמבר 2003 כינס רפי קבוצת מחקר בינלאומית במכון ללימודים מתקדמים בירושלים. הקבוצה סיכמה במשך חצי שנה את פרוייקט "חקר הלהגים הערביים בישראל", בו נטל רפי חלק מרכזי ומכריע עד למותו בטרם עת, ב-07 ביולי 2004.