על מועמד/ת לתואר שלישי להגיש הצהרת כוונות או הצעת מחקר יחד עם כל מסמכי המועמדות
הגשת הצעת מחקר בשלב המועמדות תלויה באישור מנחה ואישור ההצעה בועדת החוג וברשות ללימודים מתקדמים.

הנחיות לכתיבת הצהרת כוונות כחלק מדרישות הקבלה לדוקטורט
מטרת הצהרת הכוונות היא להציג את נושא הדוקטורט. היא מהווה אישור לנכונות המנחה להנחות בנושא הנבחר.
את ההצהרה יש להגיש לאחר קבלת אישור המנחה/ים המיועד/ים, בקובץ WORD ובקובץ PDF למזכירות החוג. 
להל"ן מספר הנחיות לגבי הצהרת הכוונות:
1. שימו לב! - הצהרת הכוונות איננה הצעת המחקר. בשל כך ההצהרה חייבת להיות בהיקף מצומצם ועד שני עמודים בלבד.
2. יש להציג בתחילת ההצהרה את כותרת העבודה בעברית, ערבית ואנגלית.
3. בהצהרה יש להסביר את נושא המחקר והמטרה. כמו כן יש לציין חמישה פרטי ביבליוגרפיה הכרחיים למחקר. אין צורך להציג בשלב זה מתודולוגיה ודוגמאות.

הנחיות לכתיבת הצעת מחקר
להלן מסמך הנחיות לכתיבת הצעות מחקר של עבודות תזה ודוקטורט בחוג לשפה וספרות ערבית

נא תשומת לבכם לחשיבות הסעיף הראשון הנוגע להיקף הנדרש של הצעות המחקר. סעיף זה הוא מחייב. שאר ההנחיות במסמך הן בגדר המלצות של ועדת הלימודים המתקדמים בחוג. כל סטודנט נדרש לפנות למנחה שלו ולהתייעץ איתו לגבי המבנה המועדף של הצעת המחקר.