הנחיות רישום
הנחיות לסדרי הרישום - ב"א  
שנה א - פתיחת רישום ב- 07.09.2022 בין 13:00-15:00
שנה ב - פתיחת רישום ב- 08.09.2022 בין 14:00-16:00
שנה ג' - פתיחת רישום ב- 11.09.2022 בין 14:00-16:00
מערכת הקורסים בתואר ראשון לשנה"ל תשפ"ג

הנחיות לסדרי הרישום - מ"א - מסלול א

הנחיות לסדרי הרישום - מ"א - מסלול ב

סטודנטים שיחלו לימודי התואר השני בשנה"ל תשפ"ג - רישום ממוחשב בפורטל ב-14.09.2022 בין 14:00-16:00.
סטודנטים שעולים לשנה שניה בלימודי התואר השני בשנה"ל תשפ"ג - רישום ממוחשב בפורטל ב-14.09.2022 בין 14:00-16:00.
ייעוץ וסיוע ברישום יתאפשר דרך מזכירות החוג באמצעות אימייל בלבד.
מערכת הקורסים בתואר שני לשנה"ל תשפ"ג

מסלול מורים - מערכת מובנת
רישום ממוחשב בפורטל ב-14.09.2022 בין 14:00-16:00 
הוראות ביצוע רישום בפורטל 

לאחר חלון הזמן שיוקצה לכל תלמיד לרישום הוא יוכל לערוך שינויים במערכת שלו כל יום החל משעה 22.00 ועד 07.00 למחרת בבוקר.
החל מ-29.09.2022 ועד 30.10.2022 המערכת תהיה פתוחה לשינויים כל יום משעה 16.00 ועד 08.00 למחרת.
ביום האחרון –30.10.2022 -עד חצות בלבד.


הנחיות לסדרי הרישום - תלמידי מחקר תואר שלישי

טופס רישום לשנה"ל תשפ"ג - תלמידי מחקר תואר שלישי
קורסי שפה זרה צרפתית או גרמנית:
קורסי השפה הצרפתית מוצעים דרך החוג ללימודים רב-תחומיים.
קורסי השפה הגרמנית מוצעים דרך התכנית לימודי גרמניה ואירופה המודרנית.
הרישום לכל הקורסים לתלמידי הדוקטורט דרך מזכירות החוג לשפה וספרות ערבית בטופס הרישום ו/או במייל.

חדרים
חדרים לשנה"ל תשפ"ב סמסטר קיץ
חדרים לשנה"ל תשפ"ג סמסטר א'

סדרי בחינות וציונים
ציונים, תאריכי בחינות ומערכות שעות (אתר האוניברסיטה) - בפורטל האישי
המדריך לצפייה במחברת הבחינה
הגשת ערעור על בחינה
מערכת לרישום מועדים חריגים