הנחיות רישום
הנחיות לסדרי הרישום - ב"א  
שנה א - פתיחת רישום ב- 07.09.2022 בין 13:00-15:00
שנה ב - פתיחת רישום ב- 08.09.2022 בין 14:00-16:00
שנה ג' - פתיחת רישום ב- 11.09.2022 בין 14:00-16:00
מערכת הקורסים בתואר ראשון לשנה"ל תשפ"ג

הנחיות לסדרי הרישום - מ"א - מסלול א

הנחיות לסדרי הרישום - מ"א - מסלול ב

סטודנטים שיחלו לימודי התואר השני בשנה"ל תשפ"ג - רישום ממוחשב בפורטל ב-14.09.2022 בין 14:00-16:00.
סטודנטים שעולים לשנה שניה בלימודי התואר השני בשנה"ל תשפ"ג - רישום ממוחשב בפורטל ב-14.09.2022 בין 14:00-16:00.
ייעוץ וסיוע ברישום יתאפשר דרך מזכירות החוג באמצעות אימייל בלבד.
מערכת הקורסים בתואר שני לשנה"ל תשפ"ג

מסלול מורים - מערכת מובנת
רישום ממוחשב בפורטל ב-14.09.2022 בין 14:00-16:00 
הוראות ביצוע רישום בפורטל 
מערכת הקורסים בתואר שני מסלול מורים לערבית לשנה"ל תשפ"ג

לאחר חלון הזמן שיוקצה לכל תלמיד לרישום הוא יוכל לערוך שינויים במערכת שלו כל יום החל משעה 22.00 ועד 07.00 למחרת בבוקר.
החל מ-29.09.2022 ועד 30.10.2022 המערכת תהיה פתוחה לשינויים כל יום משעה 16.00 ועד 08.00 למחרת.
ביום האחרון –30.10.2022 -עד חצות בלבד.


הנחיות לסדרי הרישום - תלמידי מחקר תואר שלישי

טופס רישום לשנה"ל תשפ"ג - תלמידי מחקר תואר שלישי
קורסי שפה זרה צרפתית או גרמנית:
קורסי השפה הצרפתית מוצעים דרך החוג ללימודים רב-תחומיים.
קורסי השפה הגרמנית מוצעים דרך התכנית לימודי גרמניה ואירופה המודרנית.
הרישום לכל הקורסים לתלמידי הדוקטורט דרך מזכירות החוג לשפה וספרות ערבית בטופס הרישום ו/או במייל.

חדרים
חדרים לשנה"ל תשפ"ג סמסטר ב'

סדרי בחינות וציונים
ציונים, תאריכי בחינות ומערכות שעות (אתר האוניברסיטה) - בפורטל האישי
המדריך לצפייה במחברת הבחינה
הגשת ערעור על בחינה
מערכת לרישום מועדים חריגים