על מנת להתקבל ללימודי התואר הראשון והשני בחוג לשפה וספרות ערבית יש לעמוד בבחינת כניסה לחוג בנוסף לתנאי הקבלה הכלליים באוניברסיטה.
הרישום לבחינה יתבצע דרך האינטרנט רק אחרי הרשמה לאוניברסיטה (לא תשלח הזמנה לבחינה). 
הרשמה לבחינה בקישור כאן - רישום לבחינות כניסה חוגיות.

תוצאת בחינת הכניסה תקפה לשנה בלבד.
ניתן לגשת לכל אחד מהמועדים במידת הצורך.
תוצאות הבחינה יפורסמו בפורטל האישי של הסטודנט, בלשונית מצב מועמדות. לא יישלחו הודעות קבלה או דחייה אישיות. לאחר פרסום תוצאות הבחינה, לא יהיה ניתן לערער על תוצאותיה או לראות את מחברת הבחינה.

** על המועמדים להתעדכן באופן עצמאי על מיקום הבחינה. המיקום מתפרסם כשבוע טרם מועד הבחינה באתר הזה.

** לכל מי שזקוק להתאמות בבחינה, מוזמן לפנות למזכירות החוג במייל/בטלפון. 


בחינות כניסה לשנה"ל תשפ"ד יתקיימו במועדים הבאים:

30.3.2023 - יום חמישי בשעה 9:00
11.05.2023 - יום חמישי בשעה 9:00
03.08.2023 - יום חמישי בשעה 13:00
** על המועמדים להתעדכן באופן עצמאי על מיקום הבחינה. המיקום מתפרסם כשבוע טרם מועד הבחינה בקישור הבא.
** לכל מי שזקוק להתאמות בבחינה, יש לפנות לדיקנאט בסטודנטים בקישור הבא.

הבחינה למועמדים לתואר ראשון כוללת שני חלקים:
החלק הראשון: הבנת הנקרא והבעה (فهم المقروء والتعبير الكتابي).
החלק הראשון של הבחינה כולל: טקסט חיצוני, על הנבחן לענות על שאלות של הבנת הנקרא. לאחר מכן הנבחן יכתוב חיבור קצר על אחד משני נושאים מוצעים.

החלק השני: תחביר ותורת הצורות (דקדוק: نحو وصرف).
החלק השני של הבחינה כולל: ניקוד פנימי וסופי (شَكْل أواسط الكلمات وأواخرها), זיהוי תופעות תחביריות (تمييز ظواهر نحوية وإعراب) ובניית פעלים לפי: שורש, בניין, זמן וגוף (بناء الأفعال وفقًا لمعطيات محددة تشمل الجذر، الوزن، الزمن، والضمير).

משך הבחינה הוא שלוש שעות.
אסור להשתמש בחומר עזר* (כגון מילונים).
*(הערה: מועמדים בוגרי בתי ספר עבריים – אפשר להשתמש במילון ערבי-עברי או עברי-ערבי.  אפשר להשתמש במילון אלקטרוני, אך אסור להשתמש בטלפונים).

אנא ראו במסמך המצורף את הנושאים בדקדוק שכדאי ללמוד כהכנה לקראת הבחינה.
החומר הנדרש לבחינת הכניסה

הנחיות לבחינת הכניסה ומבנה הבחינה (עברית)
הנחיות לבחינת הכניסה ומבנה הבחינה (ערבית)

הבחינה למועמדים לתואר שני והשלמות כוללת שני חלקים נפרדים
: 
חלק בערבית (משך הבחינה: כשעתיים. בוגרי בתי ספר עבריים יכולים להשתמש במילון ערבי-עברי). מורכב משני חלקים:
הבנת הנקרא והבעה בכתב: טקסט חיצוני, על הנבחן לענות על שאלות של הבנת הנקרא. לאחר מכן הנבחן יכתוב חיבור קצר על אחד משני הנושאים המוצעים.
תחביר ותורת הצורות: ניקוד פנימי וסופי (شَكْل أواسط الكلمات وأواخرها), זיהוי תופעות תחביריות (تمييز ظواهر نحوية وإعراب) ובניית פעלים לפי שורש, בניין, זמן וגוף (بناء الأفعال وفقًا لمعطيات محددة تشمل الجذر، الوزن، الزمن، والضمير).

חלק באנגלית (משך הבחינה: כשעה אחת. מותר לכלל הנבחנים להשתמש במילון דו לשוני. אפשר גם להתמש במילון אלקטרוני. אך אסור להשתמש בטלפונים ניידים או בכל מכשיר אחר המחובר לאנטרנט).
שימו לב: מועמדים למ"א והשלמות למ"א חייבים לעשות גם את הבחינה באנגלית. מועמדים למ"א בתוכנית המורים לא חייבים לעשות את הבחינה באנגלית.
משך הבחינה הכולל הוא שלוש שעות.

אנא ראו במסמך המצורף את הנושאים בדקדוק שכדאי ללמוד כהכנה לקראת הבחינה.
החומר הנדרש לבחינת הכניסה
הנחיות לבחינת הכניסה ומבנה הבחינה (עברית)
הנחיות לבחינת הכניסה ומבנה הבחינה (ערבית)