להלן שמותיהם של הדוקטורנטים בחוג:

1 אמארה ביאן
2 בסל דועאא
3 הווארי עלי אמאני
4 ותד סונדוס
5 זבידאת כמאל
6 זבידאת ערין
7 חאג איאד
8 חגאזי מנאל
9 חוסיין איהאב
10 חמדאן מוחמד
11 חמוד גנאת
12 סעב נור
13 סעיד נגוה
14 פחמאוי סאמיה
15 צוברי יהודה
16 שלאעטה גוסון
17 תומא זאדה
18 תנאצרה שירין