semah pic


דוד צמח נולד בבגדאד בשנת 1933. משחר נעוריו נמשך אל הספרות והשירה הערבית, ואף ערך קובץ שירה משלו, אך מצבם הקשה של יהודי עראק בשנת 1948 לא הביא לפרסומו. בשנת 1950 עקר עם משפחתו ועלה לישראל כשהוא נושא עימו מתנה יקרת ערך - ספרו של אל-ג'ואהרי שניתן לו ממורו לערבית בבית-הספר.
צמח המשיך לכתוב שירה בסגנון הקלאסי ונהג לפרסם את יצירותיו בכתבי-עת רבים ולהשתתף בכנסי שירה שונים. צמח לא הסתפק בכך, ושקד על קירוב והיכרות בין יוצרים ערבים ועבריים.
בשנת 1954 ייסד עם עמיתיו ששון סומך ושמעון בלס את "פורום שוחרי הספרות הערבית" בתל- אביב. בשנת 1959 הגשים את משאלתו ופרסם קובץ משיריו הנבחרים תחת הכותרת "עד בוא האביב". היה זה הקובץ היחיד שפורסם.
דוד צמח למד ספרות ערבית באוניברסיטה העברית בירושלים ובאמצע שנות השישים נשלח ע"י אוניברסיטת חיפה להמשך לימודיו באוקספורד. מחקרו בנושא שיטת הביקורת שננקטה כלפי ארבעת היוצרים הערבים: עבאס מחמוד אל-עקאד, מחמד חסין היכל, טה חסין ומחמד מנדור, העניקה לו בשנת 1969 את התואר דוקטור.
לאחר ששב ארצה והצטרף לסגל ההוראה באוניברסיטת חיפה, המשיך לפרסם את מחקריו, בין היתר סביב יצירתו של תופיק אל-חכים. אהבתו לספרות הקלאסית היתה חזקה מכל והוא שב לעסוק במחקרה. צמח כתב למעלה מארבעים מחקרים בערבית, אנגלית ועברית, רובם בנושא משקלי השירה הערביים והאמצעים הרטוריים בשירה הערבית.
בשנתיים האחרונות לחייו, בעוד המחלה הממארת מקננת בגופו, הקדיש צמח את מרצו לכתיבת ספר בעברית בנושא האהבה בשירה הערבית. בספר זה מיזג צמח בין מחקר תיאורטי לבין דוגמאות נבחרות מן השירה והפרוזה. כמו כן שקד צמח על עריכת כתב היד רוצ'ת אל-קלוב (גן הלבבות) מאת עבד אל-רחמן בן נצר אל-שיזרי בן המאה ה-12 לספירה. למרבה הצער, נקטף מאיתנו דוד צמח בטרם סיים את עבודתו.


 • מחקריו של פרופ' דוד צמח