תכנית דרך הרוח: http://woh.haifa.ac.il/

תכנית נופי ידע: http://ny.haifa.ac.il