לסטודנטים שמתחילים את לימודיהם בשנה"ל תשפ"ג

להנחיות מפורטות יש לעיין בשנתון החוג!


  • הרישום יתבצע דרך פורטל הסטודנטים בלבד, מועדי הרישום מופיעים בפורטל ובאתר החוג.
  • מידע על קורסים ניתן לראות באתר החוג באינטרנט ← חיפוש קורסים/קטלוג הקורסים.
  • הרישום הוא לכל השנה, כולל סמסטר קיץ. בתקופת השינויים לפני תחילת כל סמסטר ניתן לבטל ו/או להוסיף קורסים.
  • נא להקפיד בעת הרישום להירשם לקורסי החוג המתחילים במספר – 105.
  • קורסי "אשכולות העשרה" באשכולות - "דרך הרוח" / "מדעי הנתונים והסייבר" / "חדשנות ויזמות" / "אשכול משאבי אנוש" / "אשכול קיימות וסביבה" / "אשכול תקשורת דיגיטלית-מעשית" מתחילים במספר לפי מספר החוג אליו הם משתייכים.
  • סטודנט שעליו להשלים רמות אנגלית, מומלץ להתחיל ולהירשם כבר בשנה הראשונה, כך שתשלימו את רמת "מתקדמים 2" לכל המאוחר עד תום השנה השנייה. שימו לב! השלמת חובת האנגלית מהווה תנאי מעבר לשנה ג'!
  • על הסטודנט מוטלת האחריות לבדוק את הרישום ומערכת השעות ולוודא כי הוא רשום לכל הקורסים הנדרשים.
    להלן קורסי החובה בשנה א
מספר הקורס שם הקורס נ"ז
105.1054 תולדות הספרות הערבית א' (מתוקשב) 2
105.1011
105.1013

דקדוק א - שיעור
דקדוק א - תרגיל
ציון מעבר בקורסים אלו - 60.

סטודנט שנכשל בקורסים אלו פעמיים, לא יוכל להמשיך את לימודיו בחוג

3
1
105.1120 מבוא לדת האסלאם * 4
105.1181 טכסטים ספרותיים מודרניים (מתוקשב) 4
105.1210 טקסט קלאסי 4
בנוסף: קורסי בחירה כלליים 4-8
סה"כ:  סה"כ ללא קורסי החירה כלליים 18
סה"כ עם קורסי בחירה כלליים 26

* תלמידים שחוגם השני הוא היסטוריה של המזה"ת, חייבים ללמוד את הקורס "מבוא לדת האסלאם" בחוג להיסטוריה של המזה"ת. במקומו יש לקחת 4 נ"ז נוספות מקורסי הבחירה בחוג לערבית בשנים ב'/ג'. 
*החל משנה"ל תשע"ט ילמדו 12 נ"ז קורסים מחוץ לחוג - קורסים כלליים* 

יש להוציא פלט של המערכת לפני תום תקופת השינויים ולוודא שאכן נרשמתם לכל הקורסים בסמסטר המתאים!