לסטודנטים שהתחילו את לימודיהם בשנה"ל תשפ"ב

  • להנחיות מפורטות יש לעיין בשנתון החוג!
  • הרישום יתבצע דרך פורטל הסטודנטים בלבד, מועדי הרישום מופיעים בפורטל ובאתר החוג.

תנאי מעבר לשנה ב':

  • ציון 60 לפחות בקורסים "דקדוק א-שיעור ו"דקדוק א-ותרגיל". תלמיד אשר נכשל פעמיים בקורסים אלו לא יוכל להמשיך את לימודיו בחוג. לא ניתן להירשם לאף קורס בדרג 2 לפני סיום קורסים אלו.
  • ציון ממוצע 60 לפחות בכל קורסי דרג 1 בחוג.
  • תלמידים לא יורשו להשתתף בקורסים בדרג 2 בחוג לפני שסיימו חובותיהם בלפחות 11 נקודות מקורסי החוג בדרג 1, כולל הקורסים "דקדוק א-שיעור ו"דקדוק א-ותרגיל" .
  • מומלץ להירשם לקורסי אנגלית כשפה זרה כך שתשלימו את רמת "מתקדמים 2" לכל המאוחר עד תום השנה השנייה. 
  • שימו לב! השלמת חובת האנגלית מהווה תנאי מעבר לשנה ג'!

קורסי החובה בשנה ב':

מספר הקורס שם הקורס נ"ז
105.2022 דקדוק ב 3
105.2062 תולדות הספרותה ערבית ב' 2
105.2080 קוראן ופרשנות 3
105.2658 מבוא לבלשנות ערבית 2
בנוסף: קורס בחירה בחוג 2-4
קורסי בחירה כלליים 0-4
סמינריון ב"א
0-5
סיום חובת אנגלית מתקדמים 2 V
סה"כ 12-23

  • סטודנטים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשפ"א ונדרשו ללמוד את הקורס טקסט קלאסי - חלק ב' 105.2217 בשנה השניה ללימודי התואר, ילמדו במקומו את הקורס "מחשבה דתית שיעית" 105.2924 בהיקף 2 נ"ז.
  • אין להירשם לקורסי בחירה מעבר לנדרש - אתם תופסים מקומות בקורסים וחוסמים את הרישום לחבריכם. החוג יאלץ לבטל קורסי בחירה עודפים באופן אוטומטי וללא התראה.
  • יש להוציא תדפיס מערכת לפני תום תקופת השינויים כדי לוודא שכל הקורסים שהתכוונתם להירשם אליהם אכן רשומים בסמסטר המתאים!