faculty

החוג לשפה וספרות ערבית

אוניברסיטת חיפה

top heb

מזכירות החוג

 ראשת החוג

ראשת החוג

פרופ' ערין סלאמה-קודסי
מיקום: מגדל אשכול קומה 15, חדר 1516
 שעות קבלה: שעת קבלה בתיאום מראש.
 טלפון: 04-8249788 פנימי: 3788
 דוא"ל: Arinsq@gmail.com
מינהלנית החוג

מינהלנית החוג

גב' נויה פרלמן
שעות קבלה: ימים א' - ה' 10 - 12
מיקום: מגדל אשכול קומה 15, חדר 1518
טלפון: 04-8240061 פנימי:2061
פקס: 04-8249710
מזכירות החוג

מזכירות החוג

שעות קבלה: ימים א' - ה' 10 - 12
מיקום: מגדל אשכול קומה 15, חדר 1518
טלפון: 04-8240061 פנימי:2061
פקס: 04-8249710
כתובת למשלוח דואר

כתובת למשלוח דואר

החוג לשפה וספרות ערבית
מגדל אשכול קומה 15, חדר 1518
אוניברסיטת חיפה, שדרות אבא חושי 199
הר הכרמל חיפה 3498838