faculty

החוג לשפה וספרות ערבית

אוניברסיטת חיפה

top heb

Select your language

פרטי מרצה

דר' קלרה סרוג'י-שג'ראווי
תפקיד:
עמית הוראה
חדר: 1505 מגדל אשכול.
שעות קבלה: ביום ראשון בין 16:00-17:00 בתיאום מראש בלבד.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
04-8249776
פנימי: 3776

תחומי מחקר

ד"ר קלרה סרוג'י-שג'ראוי הינה עמית הוראה בחוג לשפה וספרות ערבית, אוניברסיטת חיפה, מאז אוקטובר בציון מעולה מהחוג לשפה וספרות ערבית, אוניברסיטת חיפה, בשנת Ph.D. 2009 . היא קיבלה את תואר 2010 , על חיבורה: תורת ההתקבלות ברומן הערבי המודרני – מחקר יישומי בטרילוגיות של נג'יב מחפוז  ואחלאם מוסתע'אנמי, בהנחיית פרופ' אבראהים טאהא. 


תורת ההתקבלות בספרות, ספרות ערבית מודרנית, התיאוריה והביקורת של הספרות, פילוסופיה מערבית, פילוסופיה ערבית-אסלאמית של ימי הביניים.

 קורות חיים/פרסומים