08.06.2022 - אירוע חגיגי לסיום שנה"ל תשפ"ב בחוג לשפה וספרות ערבית
Final event arabic 22