19.05.2022 - יום העיון השנתי לזכרו של פרופ' דוד צמח לשנה"ל תשפ"ב
poster zemah 2022