09.01.2022 - יום העיון השנתי לזכרו של פרופ' רפי טלמון לשנה"ל תשפ"ב
Talmon 2022