27.05.2021 - יום העיון השנתי לזכרו של פרופ' דוד צמח 
לתכנית הכנס בזום
poster zemah 2021