22.03.2021 - יום העיון השנתי לזכרו של פרופ' רפי טלמון במסגרת הסמינר החוגי הרביעי לשנה"ל תשפ"א
Talmon 2021