22.01.2020 -יום העיון השנתי לזכרו של פרופ' רפי טלמון במסגרת הסמינר החוגי השלישי לשנה"ל תש"פ
Talmon 2020