09.01.2019 -יום העיון השנתי לזכרו של פרופ' רפי טלמון במסגרת הסמינר החוגי השני לשנה"ל תשע"ט