faculty

החוג לשפה וספרות ערבית

אוניברסיטת חיפה

top heb

תואר שני מסלול א' - עם כתיבת עבודת גמר מחקרית (תזה)


רישום:

  • יש לשלם את שובר התשלום הראשון לפחות 10 ימים לפני מועד הרישום. לא ניתן לערוך רישום אם התשלום הראשון לא נקלט במערכת הממוחשבת!
  • סטודנטים שיחלו לימודיהם בחוג בשנה"ל תשפ"א - ההרשמה תהיה ממוחשבת. המערכת תפתח לרישום ביום חמישי 10.09.2020 בין השעות 13:00-15:00.
  • סטודנטים שעולים לשנה שניה בלימודיהם בחוג בשנה"ל תשפ"א - ההרשמה תהיה ממוחשבת. המערכת תפתח לרישום ביום רביעי 23.09.2020 בין השעות 14:00-16:00.
  • להוראות ביצוע רישום ממוחשב בפורטל - לחצו כאן
  • סטודנטים לשנים מתקדמות - ההרשמה לקורסים תתבצע דרך מזכירות החוג באמצעות אימייל בלבד בתאריך: 23.09.2019 בין השעות 14:00-16:00.
  • את טופס הרישום ניתן להוריד מאתר החוג: מידע לסטודנטים ← טפסים ← טופס רישום לקורסי מ"א.
  • ניתן להעביר את הטופס לחוג בדוא"ל או בפקס שמספרו 04-8249710
  • גם סטודנטים שסיימו חובות שמיעה וחייבים רק בהגשת עבודות ו/או תזה, עדיין חייבים ברישום!

מבנה לימודים וקורסים

קורסים שש"ס
סמינריון מחקר (חובה בשנה ראשונה) 4
קורסי בחירה בחוג בדרג 4 לפחות 16
קורסי בחירה מחוץ לחוג בדרג 3 ומעלה באישור החוג * 12
שפה זרה שנייה: צרפתית או גרמנית ברמת "מתחילים" בסמסטרים א' ו-ב' * * -
2 עבודות סמינריוניות בחוג אצל מורים שונים -
סה"כ 32

* קורסים מחוץ לחוג ניתן לקחת מהחוגים ספרות, לשון, היסטוריה של המזה"ת וכדומה, אין ללמוד יותר מקורס אחד אצל אותו מורה.
** קורסי שפה זרה צרפתית או גרמנית:
4 שש"ס מלימודי השפה הזרה יכולים להיחשב כ – 4 שש"ס בחירה מחוץ לחוג.
בקורסי השפה הגרמנית ברמות המתקדמים יש ליצור קשר עם גב' יוליה פפושדו לקביעת הרמה המתאימה.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


הנחיות נוספות

  • הנחיות נוספות בנוגע לנוכחות, בחינות וציונים, הגשת עבודות, הצעת תזה, הגשת תזה וכדומה מופיעות באתר הרשות ללימודים מתקדמים ובשנתון החוג, עליכם לעיין בו, המידע המופיע בו הינו מחייב.