top

דוקטורנטים בחוג

להלן שמותיהם של הדוקטורנטים בחוג:

1. שחאדה אבראהים 2. ג'נאים נג'וא 3. שיך חשמה לינא
4. מעלוף פאדי 5. מג'אדלה היפא 6. ריאן פאטמה
7. עוידה עולא 8. קשקוש אימאן 9. פח'ראלדין יוסף
10. מחמאיד סוהא 11. זועבי פאיז 12. גנאיים רים
13. סועאד כאמלה 14. ג'בארין עבדאלנאסר 15. חסן אמינה

מבזקים


החוג לשפה וספרות ערבית שמח לבשר כי חברינו היקרים, פרופ' אבראהים טאהא ופרופ' ורדית ריספלר-חיים, זכו כמרצים מצטיינים לשנה"ל תשע"ט בשני הסמסטרים א' ו-ב'.
זאת לא הפעם הראשונה שפרופ' טאהא ופרופ' ריספלר-חיים מקבלים פרס זה, אלא ההישג הנוכחי מצטרף לשורה של זכיות כמרצים מצטיינים חוגיים וברמה האוניברסיטאית כולה.
אנו מבקשים לאחל לשניהם הצלחות רבות נוספות וכה לחי!
זה כבוד גדול לחוגנו.
בברכה
פרופ' אהרון גבע קלינברגר, ראש החוג