top
ד
תפקיד:
מרצה
כתובת:
קומה: 15 חדר: 1519 - בניין אשכול שעת קבלה: סמססטר א: יום ב' 15:00-16:00
טלפון:
04-8288220
פנימי:
פנימי: 8220
תחומי מחקר:

השיעה - מחשבה וספרות בימי הביניים (בדגש על המאות 11-9 לספה"נ): התגבשות רעיונית וצמיחתו של שיח תיאולוגי.
קורות חיים