top
תפקיד:
מרצה
כתובת:
חדר: 1514 בניין אשכול שעת קבלה:סמסטר ב': יום חמישי בין 10:15-11:15 בתיאום מראש בלבד
טלפון:
04-8240062
פנימי:
פנימי: 2062
תחומי מחקר:

תחביר הערבית הקלאסית והערבית המודרנית (תחום התמחות עיקרי תחביר הקוראן).