top heb

סגל אקדמי

פרופ' עלי חוסיין פרופסור חבר 04-8240075 שעת קבלה בתיאום מראש ב- zoom
פרופ' אהרון גבע קלינברגר - יו"ר ועדת מ"א וד"ר פרופסור חבר 04-8249393 שעת קבלה: בתיאום מראש בלבד
דר' יהודית דרור - ראש ועדת תואר ראשון מרצה בכירה 04-8240062 שעת קבלה בתיאום מראש ב- zoom
דר' מסעוד חמדאן מרצה בכיר 04-8240530 שעת קבלה בתיאום מראש ב- zoom
פרופ' אבראהים טאהא - ראש תוכנית מ"א מורים פרופסור מן המניין 04-8249787 שעת קבלה בתיאום מראש ב- zoom
דר' ערין סלאמה-קודסי - ראש החוג מרצה בכירה - ראש החוג 04-8249788 שעת קבלה בתיאום מראש ב- zoom
פרופ' ורדית ריספלר-חיים פרופסור חבר 04-8249789 שעת קבלה: יום ב' 11:00-12:00
פרופ' ראובן שניר פרופסור מן המניין 04-8240072 שעת קבלה: בתיאום מראש במייל
ד"ר רועי וילוז'ני מרצה 04-8288220 שעת קבלה בתיאום מראש ב- zoom