top

הנחיות רישום תש"פ תואר ראשון - שנה ג'

לסטודנטים שהתחילו את לימודיהם בשנה"ל תשע"ח

  • להנחיות מפורטות יש לעיין בשנתון החוג!
  • הרישום יתבצע דרך פורטל הסטודנטים בלבד, מועדי הרישום מופיעים בפורטל ובאתר החוג.

תנאי מעבר לשנה ג':

  • השלימו את כל קורסי דרג 1 בחוג.
  • צברו לפחות 32 נ"ז ב – 4 סמסטרים.
  • השיגו ציון עובר בקורסים "דקדוק ב", ו"קוראן ופרשנות".
  • השלימו חובותיהם באנגלית כשפה זרה ברמת "מתקדמים 2".

קורסי החובה בשנה ג':

שם הקורס מספר הקורס נ"ז
105.3021 שירה קלאסית 3
105.3030 תיאוריות בתחביר הערבי (ניתוח דקדוקי מתקדם) 3
בנוסף: קורסי בחירה בחוג מתחומים שונים* 4
שני סמינריונים מתחומים (כל סמינריון 5 נ"ז) 10
סה"כ 20

* בשנים ב׳-ג׳ יש ללמוד 10 נ"ז בחירה, מינימום 2 נ"ז מכל תחום, כולל 2 נ"ז חובת בחירה מתחום הלשון. 

שימו לב! עליכם להקפיד כי בסיום הרישום, סיכום הנקודות בחוג, כולל הקורסים שכבר השלמתם, מגיע ל - 60 נ"ז.

יש להוציא פלט מערכת ולוודא כי אתם רשומים לכל הקורסים בסמסטרים המתאימים


הגשת סמינריונים: 

  • עבודה סמינריונית תוגש במהלך הקורס.
  • תאריכי הגשת הסמינריונים מעודכנים בשנתון החוג.
  • היקף העבודה כ–25 עמודים, לפחות 3 מקורות בשפה אירופית.
  • מסירת עבודה סמינריונית באיחור גוררת חובת תשלום שכר לימוד (ראה/י תקנון שכר לימוד), גם אם הדחייה אושרה על־ידי החוג. 

מבזקים


סדנא בכתיבה מדעית

לתלמידי החוג שלום רב,
החוג יקיים "סדנת כתיבה מדעית", שכוללת שני מפגשים בתאריכים:
1. יום ד', 27.11.2019, בין 12:15 – 13:45 (חדר 166 בספריה).
2. יום ד', 4.12.2019, בין 12:15- 13:45 (חדר 166 בספריה).
הסדנא תועבר על ידי ד"ר ערין סלאמה קודסי.

רישום לסדנא במייל למזכירות החוג - npearlm1@univ.haifa.ac.il

תכנית הסדנא


החוג לשפה וספרות ערבית שמח לבשר כי חברינו היקרים, פרופ' אבראהים טאהא ופרופ' ורדית ריספלר-חיים, זכו כמרצים מצטיינים לשנה"ל תשע"ט בשני הסמסטרים א' ו-ב'.
זאת לא הפעם הראשונה שפרופ' טאהא ופרופ' ריספלר-חיים מקבלים פרס זה, אלא ההישג הנוכחי מצטרף לשורה של זכיות כמרצים מצטיינים חוגיים וברמה האוניברסיטאית כולה.
אנו מבקשים לאחל לשניהם הצלחות רבות נוספות וכה לחי!
זה כבוד גדול לחוגנו.
בברכה
פרופ' אהרון גבע קלינברגר, ראש החוג


אנו מברכים את פרופ' אהרון גבע-קליינברגר, ועמיתו הגרמני Peter Behnstedt, על הוצאת ספרם החדש "אטלס של הדיאלקטים הערביים בגליל (ישראל)" Atlas of the Arabic Dialects of Galilee (Israel).
מזל טוב לאהרון ולפיטר.

כריכת הספר