הנחיות רישום תש"פ תואר ראשון - שנה ג'

לסטודנטים שהתחילו את לימודיהם בשנה"ל תשע"ח

  • להנחיות מפורטות יש לעיין בשנתון החוג!
  • הרישום יתבצע דרך פורטל הסטודנטים בלבד, מועדי הרישום מופיעים בפורטל ובאתר החוג.

תנאי מעבר לשנה ג':

  • השלימו את כל קורסי דרג 1 בחוג.
  • צברו לפחות 32 נ"ז ב – 4 סמסטרים.
  • השיגו ציון עובר בקורסים "דקדוק ב", ו"קוראן ופרשנות".
  • השלימו חובותיהם באנגלית כשפה זרה ברמת "מתקדמים 2".

קורסי החובה בשנה ג':

שם הקורס מספר הקורס נ"ז
105.3021 שירה קלאסית 3
105.3030 תיאוריות בתחביר הערבי (ניתוח דקדוקי מתקדם) 3
בנוסף: קורסי בחירה בחוג מתחומים שונים* 4
שני סמינריונים מתחומים (כל סמינריון 5 נ"ז) 10
סה"כ 20

* בשנים ב׳-ג׳ יש ללמוד 10 נ"ז בחירה, מינימום 2 נ"ז מכל תחום, כולל 2 נ"ז חובת בחירה מתחום הלשון. 

שימו לב! עליכם להקפיד כי בסיום הרישום, סיכום הנקודות בחוג, כולל הקורסים שכבר השלמתם, מגיע ל - 60 נ"ז.

יש להוציא פלט מערכת ולוודא כי אתם רשומים לכל הקורסים בסמסטרים המתאימים


הגשת סמינריונים: 

  • עבודה סמינריונית תוגש במהלך הקורס.
  • תאריכי הגשת הסמינריונים מעודכנים בשנתון החוג.
  • היקף העבודה כ–25 עמודים, לפחות 3 מקורות בשפה אירופית.
  • מסירת עבודה סמינריונית באיחור גוררת חובת תשלום שכר לימוד (ראה/י תקנון שכר לימוד), גם אם הדחייה אושרה על־ידי החוג.