top

הנחיות רישום תש"פ תואר ראשון - שנה א'

לסטודנטים שמתחילים את לימודיהם בשנה"ל תש"פ

להנחיות מפורטות יש לעיין בשנתון החוג!


  • הרישום יתבצע דרך פורטל הסטודנטים בלבד, מועדי הרישום מופיעים בפורטל ובאתר החוג.
  • מידע על קורסים ניתן לראות באתר החוג באינטרנט ← חיפוש קורסים/קטלוג הקורסים.
  • הרישום הוא לכל השנה, כולל סמסטר קיץ. בתקופת השינויים לפני תחילת כל סמסטר ניתן לבטל ו/או להוסיף קורסים.
  • נא להקפיד בעת הרישום להירשם לקורסי החוג המתחילים במספר – 105.
  • קורסי "אשכולות העשרה" באשכולות - "דרך הרוח" / "מדעי הנתונים" / "חדשנות ויזמות" מתחילים במספר לפי מספר החוג אליו הם משתייכים.
  • סטודנט שעליו להשלים רמות אנגלית, מומלץ להתחיל ולהירשם כבר בשנה הראשונה, כך שתשלימו את רמת "מתקדמים 2" עד תום השנה השנייה. שימו לב! השלמת חובת האנגלית מהווה תנאי מעבר לשנה ג'!
  • על הסטודנט מוטלת האחריות לבדוק את הרישום ומערכת השעות ולוודא כי הוא רשום לכל הקורסים הנדרשים.
    להלן קורסי החובה בשנה א
  • *סטודנטים המתחילים לימודיהם בשנה"ל תשע"ט ילמדו 12 נ"ז קורסים מחוץ לחוג - קורסים כלליים* 
מספר הקורס שם הקורס נ"ז
105.1065 הבעה וכתיבה מדעית 2
105.1054 תולדות הספרות הערבית א' 2
105.1011

דקדוק בסיסי - ציון מעבר בקורס זה - 60.

סטודנט שנכשל בקורס זה פעמיים, לא יוכל להמשיך את לימודיו בחוג

3
105.1012

 תורת הצורות

ציון מעבר בקורס זה 60

2
105.1120 מבוא לדת האסלאם * (חובת בחירה מאשכול "דרך הרוח") 4
105.1181 טכסטים ספרותיים מודרניים 3
105.1210 טכסט קלאסי 3
בנוסף: קורסי בחירה כלליים 4-8
סה"כ:  סה"כ ללא קורסי החירה כלליים 19
סה"כ עם קורסי בחירה כלליים 27

* תלמידים שחוגם השני הוא היסטוריה של המזה"ת, חייבים ללמוד את הקורס בחוג להיסטוריה של המזה"ת. במקומו יש לקחת 4 נ"ז נוספות מקורסי הבחירה בחוג לערבית בשנים ב'/ג'. 

יש להוציא פלט של המערכת לפני תום תקופת השינויים ולוודא שאכן נרשמתם לכל הקורסים בסמסטר המתאים!

מבזקים


סדנא בכתיבה מדעית

לתלמידי החוג שלום רב,
החוג יקיים "סדנת כתיבה מדעית", שכוללת שני מפגשים בתאריכים:
1. יום ד', 27.11.2019, בין 12:15 – 13:45 (חדר 166 בספריה).
2. יום ד', 4.12.2019, בין 12:15- 13:45 (חדר 166 בספריה).
הסדנא תועבר על ידי ד"ר ערין סלאמה קודסי.

רישום לסדנא במייל למזכירות החוג - npearlm1@univ.haifa.ac.il

תכנית הסדנא


החוג לשפה וספרות ערבית שמח לבשר כי חברינו היקרים, פרופ' אבראהים טאהא ופרופ' ורדית ריספלר-חיים, זכו כמרצים מצטיינים לשנה"ל תשע"ט בשני הסמסטרים א' ו-ב'.
זאת לא הפעם הראשונה שפרופ' טאהא ופרופ' ריספלר-חיים מקבלים פרס זה, אלא ההישג הנוכחי מצטרף לשורה של זכיות כמרצים מצטיינים חוגיים וברמה האוניברסיטאית כולה.
אנו מבקשים לאחל לשניהם הצלחות רבות נוספות וכה לחי!
זה כבוד גדול לחוגנו.
בברכה
פרופ' אהרון גבע קלינברגר, ראש החוג


אנו מברכים את פרופ' אהרון גבע-קליינברגר, ועמיתו הגרמני Peter Behnstedt, על הוצאת ספרם החדש "אטלס של הדיאלקטים הערביים בגליל (ישראל)" Atlas of the Arabic Dialects of Galilee (Israel).
מזל טוב לאהרון ולפיטר.

כריכת הספר