top

בחינת גמר מסלול מורים

בחינת הגמר למורים - 

בחינת הגמר הקרובה תתקיים ביום חמישי, ה-22 בנובמבר 2018, בשעה 9:00

חדר בחינה - 610 בנין ראשי

חומר הבחינה מופיע בקישור הבא: לחץ כאן

בהצלחה!