top

בחינת גמר מסלול מורים

בחינת הגמר למורים - 

בחינת הגמר הקרובה תתקיים ביום שישי, ה-17 בנובמבר 2017, בין השעות 8:30 – 13:30

חדר בחינה - טרם נקבע

חומר הבחינה מופיע בקישור הבא: לחץ כאן

בהצלחה!