top heb arb

בחינת גמר מסלול מורים

בחינת הגמר למורים - 

מועדי בחינת הגמר הקרובה - 
ביום שישי, ה-22 בנובמבר 2019, בשעה 8:30

חדר בחינה - טרם נקבע

חומר הבחינה למועד נובמבר מופיע בקישור הבא: לחץ כאן

בהצלחה!