top

קורסים מקוונים

תרגילים בתעתיק


הכרת ספרות היעץ


חומר בבלשנות "לסאניאת"


לומדה לרישום ביבליוגרפי ורישום סימוכין:

הרישום הביבליוגרפי ורישום סימוכין בעבודות מחקר. הלומדה בנויה משלושה תרגילים המיועדים לסייע לסטודנטים לתרגל את שיטת הרישום הביבליוגרפי ורישום הסימוכין הנהוגה בחוג לשפה וספרות ערבית. שיטה זו הוצגה בחוברת הנקראת "רישום ביבליוגרפי ורישום סימוכין" אשר הוכנה ע"י ד"ר עופר לבנה-כפרי וד"ר עלי חוסיין. בכל אחד משלושת התרגילים שלהלן קיימים שני סוגים של שאלות; שאלות רב-ברירה ושאלות רישום. לכניסה לתרגילים, הסטודנט יתבקש להקליד שם משתמש וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה יהיו מספר תעודת הזהות שלו ללא האפס בהתחלה.

התרגיל הראשון: רישום הספרים בסוף עבודת המחקר.
התרגיל השני: רישום המאמרים בסוף עבודת המחקר.
התרגיל השלישי: רישום הסימוכין.
הכינו: ד"ר עלי חוסיין ו-וורד ח'טיב

 

מבזקים


החוג לשפה וספרות ערבית שמח לבשר כי חברינו היקרים, פרופ' אבראהים טאהא ופרופ' ורדית ריספלר-חיים, זכו כמרצים מצטיינים לשנה"ל תשע"ט בשני הסמסטרים א' ו-ב'.
זאת לא הפעם הראשונה שפרופ' טאהא ופרופ' ריספלר-חיים מקבלים פרס זה, אלא ההישג הנוכחי מצטרף לשורה של זכיות כמרצים מצטיינים חוגיים וברמה האוניברסיטאית כולה.
אנו מבקשים לאחל לשניהם הצלחות רבות נוספות וכה לחי!
זה כבוד גדול לחוגנו.
בברכה
פרופ' אהרון גבע קלינברגר, ראש החוג