top

טפסים

בקשה לרישום קורס ידני

טופס רישום קורסים מ"א (מסלול א'+ב')


מערכת פניות סטודנטים


מערכת לרישום מועד חריג

טופס בחינות חופפות למועד חריג


טופס הצהרה על הכנה עצמית של עבודה סמינריונית - חובה לצרף בעת הגשת עבודה סמינריונית בכל התארים!


טופס ערעור על ציון (לבחינות שאינן סרוקות בלבד! ערעור על בחינות סרוקות יש להגיש דרך הפורטל)

מבזקים


החוג לשפה וספרות ערבית שמח לבשר כי חברינו היקרים, פרופ' אבראהים טאהא ופרופ' ורדית ריספלר-חיים, זכו כמרצים מצטיינים לשנה"ל תשע"ט בשני הסמסטרים א' ו-ב'.
זאת לא הפעם הראשונה שפרופ' טאהא ופרופ' ריספלר-חיים מקבלים פרס זה, אלא ההישג הנוכחי מצטרף לשורה של זכיות כמרצים מצטיינים חוגיים וברמה האוניברסיטאית כולה.
אנו מבקשים לאחל לשניהם הצלחות רבות נוספות וכה לחי!
זה כבוד גדול לחוגנו.
בברכה
פרופ' אהרון גבע קלינברגר, ראש החוג