מידע כללי
איגרת לתלמיד - תשפ"ב
שנתון האוניברסיטה  תשפ"ב - מידע על החוג לשפה וספרות ערבית
קטלוג הקורסים הכללי (אתר האוניברסיטה)
מידע לסטודנט בנושא מחשוב

 הנחיות רישום
הנחיות לסדרי הרישום - ב"א  
שנה א - פתיחת רישום ב- 30.9.2021 בין 13:00-15:00
שנה ב - פתיחת רישום ב- 13.9.2021 בין 14:00-16:00
שנה ג' - פתיחת רישום ב- 4.10.2021 בין 15:00-17:00
מערכת הקורסים בתואר ראשון לשנה"ל תשפ"ב

הנחיות לסדרי הרישום - מ"א - מסלול א

הנחיות לסדרי הרישום - מ"א - מסלול ב
סטודנטים שיחלו לימודי התואר השני בשנה"ל תשפ"ב - רישום ממוחשב בפורטל ב-4.10.2021 בין 15:00-17:00.
סטודנטים שעולים לשנה שניה בלימודי התואר השני בשנה"ל תשפ"ב - רישום ממוחשב בפורטל ב-4.10.2021 בין 15:00-17:00.
סטודנטים לשנים מתקדמות יתקיים ייעוץ ורישום דרך מזכירות החוג באמצעות אימייל בלבד.
מערכת הקורסים בתואר שני לשנה"ל תשפ"ב

מסלול מורים - מערכת מובנת
רישום ממוחשב בפורטל ב-4.10.2021 בין 15:00-17:00 

הוראות ביצוע רישום פורטל 

לאחר חלון הזמן שיוקצה לכל תלמיד לרישום הוא יוכל לערוך שינויים במערכת שלו כל יום החל משעה 22.00 ועד 07.00 למחרת בבוקר.
החל מ-5.10.2021 ועד 17.10.2021 המערכת תהיה פתוחה לשינויים כל יום משעה 16.00 ועד 08.00 למחרת.
ביום האחרון –17.10.2021 -עד חצות בלבד.

הנחיות לסדרי הרישום - תלמידי מחקר תואר שלישי

טופס רישום לשנה"ל תשפ"ב
 - תלמידי מחקר תואר שלישי
לתשומת ליבכם, בקורסי השפה הגרמנית ברמות המתקדמים יש ליצור קשר עם גב' יוליה פפושדו לקביעת הרמה המתאימה.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (מתכנית לימודי גרמניה ואירופה המודרנית).

חדרים
חדרים לשנה"ל תשפ"ב סמסטר ב'
סדרי בחינות וציונים