top

מידע כללי לסטודנטים

 

 כללי  מערכת שעות   הנחיות רישום
איגרת לתלמיד - תש"פ
הנחיות לסדרי הרישום - ב"א  
שנה א - פתיחת רישום ב- 26.9.2019 בין 14:00-16:00
שנה ב - פתיחת רישום ב- 2.10.2019 בין 15:00-17:00
שנה ג' - פתיחת רישום ב- 2.10.2019 בין 15:00-17:00
הנחיות לסדרי הרישום - מ"א - מסלול א
הנחיות לסדרי הרישום - מ"א - מסלול ב
ייעוץ ורישום לסטודנטים לשנים מתקדמות ב- 16.9.2019 בין 14:00-16:00
סטודנטים שיחלו לימודי התואר השני בשנה"ל תש"פ - רישום ממוחשב בפורטל ב-26.9.2019 בין 14:00-16:00 

מסלול מורים - מערכת מובנת
רישום ממוחשב בפורטל ב-26.9.2019 בין 14:00-16:00 
הוראות ביצוע רישום פורטל 
לאחר חלון הזמן שיוקצה לכל תלמיד לרישום הוא יוכל לערוך שינויים במערכת שלו כל יום החל משעה 22.00 ועד 07.00 למחרת בבוקר.
החל מ-06.10.2019 ועד 3.11.2019 המערכת תהיה פתוחה לשינויים כל יום משעה 16.00 ועד 08.00 למחרת.
ביום האחרון –3.11.2019 -עד חצות בלבד.
מידע לסטודנט בנושא מחשוב
רישום לשנה"ל תש"פ - תלמידי מחקר תואר שלישי- תש"פ
קורסים
סדרי בחינות וציונים
חדרים
חדרים לשנה"ל תש"פ סמסטר א'
 
 
 

 

 

מבזקים


סדנא בכתיבה מדעית

לתלמידי החוג שלום רב,
החוג יקיים "סדנת כתיבה מדעית", שכוללת שני מפגשים בתאריכים:
1. יום ד', 27.11.2019, בין 12:15 – 13:45 (חדר 166 בספריה).
2. יום ד', 4.12.2019, בין 12:15- 13:45 (חדר 166 בספריה).
הסדנא תועבר על ידי ד"ר ערין סלאמה קודסי.

רישום לסדנא במייל למזכירות החוג - npearlm1@univ.haifa.ac.il

תכנית הסדנא


החוג לשפה וספרות ערבית שמח לבשר כי חברינו היקרים, פרופ' אבראהים טאהא ופרופ' ורדית ריספלר-חיים, זכו כמרצים מצטיינים לשנה"ל תשע"ט בשני הסמסטרים א' ו-ב'.
זאת לא הפעם הראשונה שפרופ' טאהא ופרופ' ריספלר-חיים מקבלים פרס זה, אלא ההישג הנוכחי מצטרף לשורה של זכיות כמרצים מצטיינים חוגיים וברמה האוניברסיטאית כולה.
אנו מבקשים לאחל לשניהם הצלחות רבות נוספות וכה לחי!
זה כבוד גדול לחוגנו.
בברכה
פרופ' אהרון גבע קלינברגר, ראש החוג


אנו מברכים את פרופ' אהרון גבע-קליינברגר, ועמיתו הגרמני Peter Behnstedt, על הוצאת ספרם החדש "אטלס של הדיאלקטים הערביים בגליל (ישראל)" Atlas of the Arabic Dialects of Galilee (Israel).
מזל טוב לאהרון ולפיטר.

כריכת הספר