מידע כללי לסטודנטים

 

 כללי  מערכת שעות   הנחיות רישום
איגרת לתלמיד - תש"פ
הנחיות לסדרי הרישום - ב"א  
שנה א - פתיחת רישום ב- 26.9.2019 בין 14:00-16:00
שנה ב - פתיחת רישום ב- 2.10.2019 בין 15:00-17:00
שנה ג' - פתיחת רישום ב- 2.10.2019 בין 15:00-17:00
הנחיות לסדרי הרישום - מ"א - מסלול א
הנחיות לסדרי הרישום - מ"א - מסלול ב
ייעוץ ורישום לסטודנטים לשנים מתקדמות ב- 16.9.2019 בין 14:00-16:00
סטודנטים שיחלו לימודי התואר השני בשנה"ל תש"פ - רישום ממוחשב בפורטל ב-26.9.2019 בין 14:00-16:00 

מסלול מורים - מערכת מובנת
רישום ממוחשב בפורטל ב-26.9.2019 בין 14:00-16:00 
הוראות ביצוע רישום פורטל 
לאחר חלון הזמן שיוקצה לכל תלמיד לרישום הוא יוכל לערוך שינויים במערכת שלו כל יום החל משעה 22.00 ועד 07.00 למחרת בבוקר.
החל מ-06.10.2019 ועד 3.11.2019 המערכת תהיה פתוחה לשינויים כל יום משעה 16.00 ועד 08.00 למחרת.
ביום האחרון –3.11.2019 -עד חצות בלבד.
מידע לסטודנט בנושא מחשוב
רישום לשנה"ל תש"פ - תלמידי מחקר תואר שלישי- תש"פ
קורסים
סדרי בחינות וציונים
חדרים
חדרים לשנה"ל תש"פ סמסטר א'