16.05.2018פרופ' אלברט ארזי (האוני' העברית) ירצה על "המשורר הקדום: בין מוסכמות ספרותיות לנסיונות חידוש"

"الشاعر القديم بين الأعراف الأدبية ومحاولات التجديد"