top heb arb

3

ארועים כנסים סמינרים


יוני 2020
א ב ג ד ה ו ש
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

מבזקים - Flash News


ברכות לעיד אל-פטר וחג שבועות

ברכות לעיד אל-פטר ושבועות - שפה וספרות ערבית

Link


בחינת הכניסה לחוג - הנחיות כניסה לאוניברסיטה בהתאם ל"תו הסגול"

לקראת בחינת הכניסה לחוג לשפה וספרות ערבית שתתקיים ביום שישי הקרוב, 22.5.2020 בשעה 09:00
להלן חדרי הבחינה:
מועמדים לתואר ראשון חדר 612 בבניין ראשי
מועמדים לתואר שני והשלמות חדר 613 בבניין ראשי

להלן הנחיות הגעה לאוניברסיטה והתנהלות תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות וות"ת לאור הקורונה.
הנחיות לכניסה לקמפוס האוניברסיטה:
1. עליכן/ם להגיע לקמפוס מצוידים במסכת פה-אף ולמלא הצהרת בריאות, הנדרשת מכל עובד/סטודנט/אורח הנכנס בשערי האוניברסיטה במסגרת "התו הסגול".
יש למלא טופס הצהרת בריאות המצורף למכתב זה ולציין שהינכם מועמדים לחוג לשפה וספרות ערבית.

2. לא תתאפשר כניסה לקמפוס באם מתקיים אחד התנאים הבאים:
• הנך סובל מתסמיני מחלת קורונה
• הנך נדרש לבידוד בית על פי הנחיות משרד הבריאות )לרבות במקרה של מחלת חום(
• חולה מאומת לקורונה )שטרם החלים(

3. הכניסה לבניינים ולכיתות תיעשה תוך שמירת מרחק של שני (2) מטר בין אדם לאדם בכל עת.
4. אין להתקהל בכניסה לבניינים ולכיתות.
5. שימו לב! – חובה להצטייד בתעודה מזהה לצורך כניסה לבחינה.

טופס הצהרת בריאות-אורח


הרשמה לתואר הראשון והשני - בוגרי בתי ספר ערביים

הרשמה לתואר הראשון והשני - בוגרי בתי ספר ערביים

Link


הרשמה לתואר הראשון והשני - בוגרי בתי ספר עבריים

הרשמה לתואר הראשון והשני - בוגרי בתי ספר עבריים

Link


נפתח קורס בחירה חדש בסמסטר ב' - לתואר ראשון

"קליגרפיה ערבית" 105.1301 בהנחיית מר ריחאן תיתי
הקורס בהיקף של 3 נ"ז, ויתקיים ביום ב' בין השעות 16-20
סטודנטים שמעוניינים להירשם - תקופת השינויים במערכת לסמסטר ב' תחל ביום ראשון 1.3.2020 ותמשך עד ליום רביעי 18.3.2020
פורטל הסטודנטים יהיה פתוח לשינויים בתקופה זו בכל יום בין השעות 16.00 ועד 0800 למחרת.
לידיעתכם, מספר המקומות בקורס מוגבל!החוג לשפה וספרות ערבית I אוניברסיטת חיפה I הפקולטה למדעי הרוח

עקב התפרצות נגיף הקורונה,
יינתן מענה באמצעות המייל והטלפון בלבד!
אנו עושים כל מאמץ לענות לכל הפניות שיתקבלו.
בתקווה לחזרה מהירה לשגרה מבורכת.


 brachaidelfitershavoo2020החוג לשפה וספרות ערבית מקיים לימודים לתואר ראשון (ב"א), ולתארים מתקדמים: שני (מ"א) ושלישי (ד"ר). 

נושאי המחקר וההוראה בחוג מקיפים ארבעה תחומים, ע"פ ההתמחויות של מורי החוג:

 • ספרות ערבית קלאסית
 • ספרות ערבית מודרנית
 • בלשנות ערבית
 • דת ותרבות אסלאם

לשירות תלמידי החוג ומוריו עומדת ספריה עשירה, למידה נתמכת מחשב ומעבדה לשונית.
מועמדים מתאימים לתארים השונים מוזמנים להגיש מועמדותם.


הרשמה לתואר הראשון והשני  - בוגרי בתי ספר ערביים
הרשמה לתואר הראשון והשני - בוגרי בתי ספר עבריים


תכנית המ"א למורים לערבית לשנה"ל תש"פ

מועמדים לתכנית המ"א למורים לערבית לשנה"ל תשע"ט מוזמנים להתחיל לפנות ולהעביר מסמכים על ותק הוראה למזכירות החוג.

להרשמה - אתר ההרשמה

לימודים במסלול מ"א ללא תיזה במשך 3 סמסטרים עוקבים:

 • ציון ב"א בחוג לשפה וספרות ערבית בציון 76 ומעלה וציון 76 ומעלה בחוג השני - למידע נוסף, נא לפנות למזכירות החוג.
 • בוגרי החוג לשפה וספרות ערבית באוני' חיפה בעלי ציון 80 ומעלה המעוניינים להגיש מועמדות - נא לפנות למזכירות החוג.
 • יוכלו להגיש מועמדות גם בעלי תעודת B.Ed בציון 85 ומעלה - נא לפנות למזכירות החוג.
 • ותק בהוראת ערבית בפועל של לפחות 3 שנים (או קביעות), יש להעביר לחוג אישור וותק בהוראה מהמפקח או ממשרד החינוך, לא יתקבלו תלוש שכר.
 • עמידה בבחינת הכניסה החוגית ברמה הנדרשת על-ידי החוג (מידע על הבחינה מופיע באתר החוג - מידע למועמד).
 • ניתן להירשם דרך האינטרנט באתר האוניברסיטה ← הרשמה וקבלה
 • יש להביא: אישורי ציונים מקוריים, תעודת תואר ראשון (ב"א) ותעודת הוראה לערבית, את המסמכים יש להעביר למחלקת הרשמה לתארים מתקדמים.
 • פתיחת התכנית מותנית במספר המתקבלים.
 • לפרטים נוספים – החוג לשפה וספרות ערבית טל'04-8240061

digital humanities poster

תכנית לימודים חדשה - תואר ראשון במדעי הרוח הדיגיטליים

במסגרת החוג לשפה וספרות ערבית תוכלו להירשם גם לתכנית במדעי הרוח הדיגיטליים, תכנית חדשה המאפשרת לשלב לימודי מערכות מידע בלימודי החוג לשפה וספרות ערבית ולהכנס לתחום חדש ופורץ דרך! סטודנטים מצטיינים בתכנית יזכו למלגות, התמחות מעשית במימון התכנית בפרויקטי מחקר או בתעשייה, ו/או בנסיעה לבית-ספר קיץ בתחום באירופה.

פרטים נוספים באתר התכנית למדעי הרוח הדיגיטליים ובדף הפייסבוק:  http://dighum.haifa.ac.il/is-web/index.php/he/

למידע נוסף, ניתן לשלוח מייל לראשי התכנית: 
ד"ר משה לביא, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
פרופ' צבי קופליק, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

יש להירשם במקביל גם בחוג למערכות מידע:  http://hevra.haifa.ac.il/is-web/index.php/he/
כמו כן, יש לעמוד בתנאי הקבלה של של שני החוגים.